^Do góry
foto1 foto2 foto3

Wyszukaj

Środki ochrony dróg oddechowych

Maska przeciwgazowa


Urządzenie służące do ochrony dróg oddechowych, twarzy i oczu przed działaniem substancji szkodliwych dla
zdrowia (środki trujące biologiczne i radioaktywne).
Rozróżnia się dwa rodzaje masek przeciwgazowych:

 • filtracyjne, których działanie polega na oczyszczaniu powietrza wdychanego z substancji szkodliwych,
 • izolacyjne, które umożliwiają oddychanie powietrzem lub tlenem zawartym bądź wytworzonym w urządzeniach wchodzących w skład tych masek.


Maska przeciwgazowa filtracyjna typ maski przeciwgazowej, w której powietrze potrzebne do oddychania
pobiera się z otaczającej atmosfery po uprzednim jego oczyszczeniu z gazów, par i aerozoli substancji toksycznych.
Składa się z dwu zasadniczych części filtropochłaniacza służącego do oczyszczania powietrze i części twarzowej
chroniącej drogi oddechowe, twarz i oczy przed skażeniami. Powietrze wydychane usuwane jest na zewnątrz maski.

Maska przeciwgazowa izolacyjna typ maski przeciwgazowej, która zabezpiecza całkowitą izolację dróg
oddechowych, twarzy i oczu od otaczającej atmosfery. Powietrze do oddychania regeneruje się przy wykorzystaniu
znajdującego się w masce zapasu tlenu i pochłonięciu wydzielającego się podczas oddychania dwutlenku węgla.
Maski przeciwgazowe izolacyjne dzielą się na: maski z chemicznym, źródłem tlenu, maski z tlenem sprężonym
i maski z innymi mieszankami oddechowymi.

 

Maska przeciwgazowa SzM-41M

Przeznaczenie i budowa maski:
Maska przeciwgazowa filtracyjna SzM-41M + BS-MO-4u służy do ochrony dróg oddechowych, oczu i twarzy przed działaniem środków trujących, promieniotwórczych i biologicznych. Składa się ona z pochłaniacza BSS-MO-4u, części twarzowej SzM-41M i rury łączącej. Ponadto w skład kompletu wchodzą: torba i wkładki niepotniejące. Część twarzowa produkowana jest w czterech rozmiarach: 0, 1, 2, 3 i 4. Torba posiada przegrody na: pochłaniacz, część twarzową i rurę łączącą oraz na indywidualny pakiet przeciwchemiczny IPP.

 Dobieranie rozmiaru maski:


Pomiar twarzy:

Celem właściwego dobrania części twarzowej należy dokonać dwukrotnego pomiaru głowy ( obwód głowy i długość od ucha do ucha ). Zsumowany pomiar określi numer potrzebnej części twarzowej wg podanej tabelki:


Suma pomiaru części twarzowej w cm          Rozmiar maski    
                  do 92                                                 0
               92 – 95,5                                               1
               95,5 – 99                                               2
               99 – 102,5                                             3
              ponad 102,5                                          4


Torbę z maską nosi się na lewym boku, nieco z tyłu, taśma nośna przewieszona jest przez prawe ramię.

W razie konieczności nałożenia maski należy:

 • wstrzymać oddech i zamknąć oczy,
 • zdjąć nakrycie głowy
 • wyjąć z torby część twarzową i chwytając ją dwiema rękami w ten sposób, żeby kciuki były na zewnątrz, a pozostałe palce wewnątrz maski, energicznym ruchem włożyć najpierw brodę, a potem całą twarz, przesuwając palce do góry i naciągając nimi maskę na głowę tak, aby okulary znalazły się na wysokości oczu, a guma maski nie marszczyła się na głowie i nie była podwinięta pod brodę.

Maskę zdejmujemy w kolejności:

 • jedną ręką zdejmuje się nakrycie głowy,
 • drugą ręką chwyta się za komorę zaworu, odciąga maskę nieco w dół, później do przodu i do góry aż do jej zdjęcia z głowy

.

 Maska Przeciwgazowa Model Cywilny - MC-1

Przeznaczenie i budowa maski:
Maska przeciwgazowa filtracyjna MC-1 + MS-3 służy do ochrony dróg oddechowych, oczu i twarzy przed działaniem środków trujących, promieniotwórczych i biologicznych. Składa się ona z pochłaniacza MS-3 i częścitwarzowej MC-1. Ponadto w skład kompletu wchodzą: torba TMC-1 i ołówek przeciwpotny. Część twarzowa produkowana jest w czterech rozmiarach: 0, 1, 2 i 3.
Torba posiada na zewnątrz kieszeń - na indywidualny pakiet przeciwchemiczny IPP oraz wewnątrz obsadę z tkaniny tekstylno-gumowej - na ołówek przeciwpotny.

 

 

 Dobieranie rozmiaru maski:


Pomiar twarzy:

Dla dobrania odpowiedniego rozmiaru maski należy dokonać pomiaru wysokości twarzy, a mianowicie zmierzyć odległość od wgłębienia nosowego pomiędzy łukami brwiowymi do najniższego punktu podbródka. Rozmiary masek odpowiadające danym wysokościom twarzy określa tabela.
             97-105  -   0
            106-115  -  1
            116-126  -  2
            127-138  -  3


Posługiwanie się maską:

Dopasowanie części twarzowej polega na doborze właściwego rozmiaru maski oraz - po jej założeniu na twarz - na umiarkowanym i równomiernym dociągnięciu taśm nagłowia. Prawidłowe dopasowanie:

 • górny brzeg przylega do czoła poniżej owłosienia,
 • brzeg dolny obejmuje gładko podbródek i nie wrzyna się w krtań,
 • obrzeża boczne nie dotykają uszu,
 • oczy znajdują się w połowie wysokości szybek okularowych
 • maskę dopasowuje się przy wkręconym pochłaniaczu

UWAGA:

Jeżeli maska jest natalkowana, należy ją przed dopasowaniem i użyciem oczyścić. Jest to zwykle czynność pracochłonna, wymaga przynajmniej dwukrotnego przemycia (przy odkręconym pochłaniaczu) części gumowych ciepłą wodą z mydłem i "ręcznego ścierania" wżartego w gumę talku, który robi wrażenie, jak by guma maski zwietrzała, co bywa mylne.

 

 Sprawdzanie szczelności maski:

 • nałożyć część twarzową z wkręconym pochłaniaczem
 • zatkać otwór w dnie pochłaniacza korkiem lub dłonią
 • wykonać głęboki wdech
 • jeżeli część twarzowa zostaje przyssana do twarzy (zapada się) i daje się odczuć brak powietrza, świadczy to o szczelności maski. Jeżeli natomiast powietrze przedostaje się pod częścią twarzową, należy przeprowadzić dokładny przegląd maski. Szczelność maski należy sprawdzać pod kontrolą drugiej osoby.


Zabezpieczenie szybek okularowych przed zapotnieniem:

 • wytrzeć na sucho szybki od wewnętrznej strony maski
 • potrzeć wytartą stronę ołówkiem przeciwpotnym (kilka kresek na krzyż)
 • palcem rozetrzeć substancję ołówka na całej powierzchni szybki


Ułożenie maski w torbie:

 • nagłowiem wymościć wnętrze części twarzowej.
 • do wnętrza tak złożonej części twarzowej włożyć pozatykany pochłaniacz tak, aby jego dno i końcówka gwintowa przylegały do bocznych ścianek części twarzowej.
 • tak złożoną maskę włożyć do torby, pochłaniaczem w dół, dnem pochłaniacza od strony tułowia żeby gwint nie uwierał.


Noszenie maski:


Torbę z maską nosi się na lewym boku, nieco z tyłu z taśmą nośną przerzuconą przez prawe ramię. Klapa torby powinna być zwrócona na zewnątrz. Górna krawędź torby powinna znajdować się na wysokości pasa.


Maska w pogotowiu:


Na komendę "Maski w pogotowie" czy też w przypadku uprzedzenia o zagrożeniu chemicznym należy:

 • przesunąć torbę nośną do przodu, aby można było łatwiej wyjąć maskę.
 • odpiąć klapę torby.
 • przepasać dookoła bioder i zapiąć taśmę biodrową.
 • wyjąć pochłaniacz i zdjąć kapturek z końcówki gwintowanej oraz korek z otworu w dnie. Pominięcie tej czynności grozi uduszeniem użytkownika maski ! Kapturek i korek włożyć do torby.
 • wyjąć część twarzową, sprawdzić szybki okularowe i zawór wydechowy.
 • wkręcić pochłaniacz do komory zaworowej części twarzowej.
 • włożyć zmontowaną maskę do torby, nagłowiem ku górze.

Nakładanie maski:

 • - zamknąć oczy, wstrzymać oddech, zdjąć ew. nakrycie głowy.
 • - wyjąć maskę z torby.
 • - zbliżyć część twarzową maski do twarzy, wysunąć podbródek do przodu, nasunąć spód części twarzowej jak najgłębiej pod podbródek, a rozchylone dłońmi taśmy nagłowia naciągnąć na głowę tak, aby szybki okularowe znalazły się na wysokości oczu.
 • - poprawić ułożenie i wyprostować ew. skręcenie taśm na głowie.
 • - wykonać głęboki WYDECH, otworzyć oczy i oddychać normalnie.
 • - nałożyć nakrycie głowy


UWAGA:

W przypadku zaskoczenia atakiem chemicznym trzeba wykonać łącznie przygotowanie i nałożenie maski. Zaleca się więc wcześniejsze przećwiczenie tych czynności, aby w razie potrzeby umieć je sprawnie wykonać w jak najkrótszym czasie.


Czas noszenia maski:

Po prawidłowym dopasowaniu czas ciągłego noszenia maski, w którym nie występują jeszcze nadmierne uciski części twarzowej, określa się na 90-120 minut. Maska może być używana wielokrotnie.


Zdejmowanie maski:

Prawą ręką zdjąć nakrycie głowy, lewą chwycić za komorę zaworową, odciągnąć maskę nieco w dół, po czym pociągnąć ją do przodu i w górę i zdjąć z głowy.

 

Zastępcze środki ochrony dróg oddechowych


Nie chronią one przed działaniem bojowych środków trujących, ale zabezpieczają drogi oddechowe przed skażeniami pyłem promieniotwórczym i pyłem nietoksycznym, a częściowo przed bakteriami chorobotwórczymi.

Maska przeciwpyłowa – składa się z części przedniej (korpusu), która jest maską właściwą, zatrzymującą niektóre szkodliwe substancje oraz części tylnej czyli wiązań. Korpus powinien składać się z dwóch warstw zewnętrznych wykonanych z dość rzadkiej tkaniny    i kilku warstw wewnętrznych z tkanin grubszych, np. wełny czy waty. W korpusie powinny być osadzone okulary ze szkła. Część tylna może być uszyta z dwóch warstw tkaniny rzadszej albo płótna bieliźnianego, do których umocowuje się tasiemki, gumę szelkową lub gumkę bieliźnianą., ściągające maskę w obwodzie, by dobrze przylegała do twarzy cześć przednia.

Tampon – chroni usta i nos. Sporządza się go z kilku warstw cienkiej tkaniny filtrującej, zwilżonej roztworem odkażalnika. Pod uciskiem palców łatwo przyjmuje kształt twarzy i dobrze do niej przylega.

Opaska ochronna – może być wykonana z gazy i waty zwilżonej przed użyciem w roztworze sody.

Copyright © 2013. Obrona Cywilna w Gminie Lubomia