^Do góry
foto1 foto2 foto3

Wyszukaj

ZAGROŻENIA OBSZARU GMINY WYNIKAJĄCE Z MOŻLIWOŚCI AWARII, KATASTROFY I INNYCH NADZWYCZAJNYCH ZDARZEŃ NA SKUTEK ODDZIAŁYWANIA PRZECIWNIKA W OKRESIE WOJNY

Zagrożenia spowodowane toksycznymi środkami przemysłowymi i materiałami niebezpiecznymi:

 • trasy drogowe, którymi przewożone są toksyczne środki przemysłowe, 
 • trasy kolejowe, którymi przewożone są toksyczne środki przemysłowe, 
 • stacje benzynowe i stacje tankowania pojazdów samochodowych gazem płynnym „propan-butan”.

Zagrożenia chemiczne i biologiczne:

Spowodowane toksycznymi środkami przemysłowymi i materiałami niebezpiecznymi.

Spowodowane użyciem broni masowego rażenia:

 • broń chemiczna,
 • broń biologiczna.

 

Zagrożenia radiologiczne:

 • elektrownie jądrowe pracujące na terytorium Republiki Czech i Słowacji, a następnie w Niemczech południowo – wschodnich, na Węgrzech oraz  w zachodniej Ukrainie. 
 • bron atomowa (jądrowa)

Zagrożenia w infrastrukturze komunalnej

Awarie sieci:

 •  energetycznych, 
 •  gazowych, 
 •  wodociągowych.

Zagrożenia budowlane:

Wystąpienie katastrofy budowlanej w obiektach przemysłowych, komunikacyjnych i budynkach mieszkalnych. przypadki losowe, osunięcia gruntu, pożary.

Zagrożenia  powodziowe:


Tereny położone wzdłuż koryta Odry (sołectwa Buków, Ligota Tworkowska, Nieboczowy).

Zagrożenia epizootyczne:

 • Obiekty hodowlane drobiu (fermy kurze) oraz trzody chlewnej i bydła.
 • Stawy hodowlane ryb słodkowodnych  oraz ostoja dzikiego  ptactwa wodnego.

Zagrożenia działalnością GDR i współczesnymi środkami rażenia przeciwnika:

Obiektami narażonymi na działanie współczesnych środków rażenia mogą być następujące obiekty:

 • zakłady pracy;
 • węzły drogowe;
 • stacje benzynowe;
 • Stanowisko Kierowania Gminy (Urząd Gminy);
 • ujęcia wody.

Zagrożenia wtórnymi skutkami powstałymi w wyniku działania przeciwnika:

Oddziaływanie przeciwnika środkami rażenia oraz działalnością grup dywersyjno - rozpoznawczych na ważniejsze obiekty gminy, węzły drogowe mogą spowodować:

 • skażenie biologiczne wody i żywności,
 • pozbawienie budynków dostaw wody, gazu i energii elektrycznej.

 

Copyright © 2013. Obrona Cywilna w Gminie Lubomia