^Do góry
foto1 foto2 foto3

Wyszukaj

Charakterystyka skażenia bronią biologiczną

Broń B(iologiczna) należy do broni masowego rażenia, w której ładunkiem bojowym są mikroorganizmy chorobotwórcze np. wirusy, bakterie, riketsje, grzybki, liofilizat, zawiesiny oraz jady. Jej użycie zostało zakazane protokołem genewskim z 1925 roku. Ponad dziesięć państw posiada tego rodzaju broń. Używają organizmy żywe lub uzyskują z nich materiały zakaźne w celu spowodowania śmierci u ludzi, zwierząt, roślin i wody poprzez wykorzystanie chorobotwórczych drobnoustrojów oraz toksyn wytwarzanych przez bakterie. 

Oznaczenie broni biologicznej - B

Do szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych wywołanych środkami biologicznymi zalicza się między innymi: 

  • cholerę, 
  • dur brzuszny i plamisty, 
  • kleszczowe zapalenie opon mózgowych, 
  • czerwonkę bakteryjną, 
  • ospę, grypę, 
  • żółtą febrę, 
  • dżumę, 
  • wąglik, 
  • chorobę papuzią. 

Mogą być one rozprzestrzenianie poprzez wiatr, samolot lub stałe „obłoki bakteryjne”. Zarazki mogą być zaszczepiane owadom lub gryzoniom i poprzez nie przenoszone na żywność, wodę i ludzi. Zakażenie ludzi i zwierząt następuje również w wyniku wdychania zakażonego powietrza i picia wody, ukąszeń, przedostania się do organizmów bakterii przez śluzówkę, rany i inne uszkodzenia skóry. 

W pierwszym okresie działania zakażania biologicznego powstają najczęściej pojedyncze oderwane od siebie ogniska zakażenia, łączące się w miarę rozwoju choroby w łańcuchach epidemicznych i epizootenicznych. 

Oznakami używania broni biologicznej są „głuche” wybuchy bomb, obecność w miejscach wybuchu kropel cieczy i dużych odłamków oraz pojawienia się większej liczby gryzoni, insektów, kleszczy lub organizmów wcześniej niespotykanych nas danym terenie. 

Czynnikami utrudniającymi szybką lokalizacje rejonów zakażeń są: 

utajniony okres rozwoju chorób zakaźnych; przemieszczanie się ludzi na duże odległości jeszcze przed ujawnieniem się zakażenia; 

wtórne; trudności w ujawnieniu niektórych nosicieli choroby zakaźnej. 

Przed zakażeniem chronią tylko indywidualne i zbiorowe środki ochrony przed skażeniami, w celu ochrony ludzi przed zakażeniami przeprowadza się również szczepienia ochronne. Po wyjściu z terenu (tylko ze zwolnieniem władz sanitario- epidemiologicznych). Należy przeprowadzić zabiegi, dezynfekcje ubioru, obuwia i innych rzeczy. Rany i zadrapania należy zabezpieczyć przed drobnoustrojami. Do czasu przeprowadzenia całkowitych zabiegów sanitarnych nie wolno jeść, pić i palić papierosów. 

PAMIETAJ! 

Wodę można pić tylko po trzydziestominutowym gotowaniu. 

W przypadku zaobserwowania zmian chorobowych należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

 

Copyright © 2013. Obrona Cywilna w Gminie Lubomia