^Do góry
foto1 foto2 foto3

Wyszukaj

Rodzaje alarmów i komunikatów

Lp.

Rodzaj

alarmu

SPOSÓB OGŁOSZENIA ALARMÓW

SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ PO SYGNALE

akustyczny

system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał alarmowy

1.

 

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

 

Uwaga ! Uwaga ! Uwaga !Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) ……………………............................

       dla ……………………………………

 

 

 


 

 

 

 

 


(żółty trójkąt)

 

*     przerwać pracę

 

*     udać się do najbliższego ukrycia

 

*      zabrać ze sobą: dokumenty, ciepłą odzież, koce, zapas wody i żywności oraz pozostające w dyspozycji indywidualne środki ochrony !!

2.

 

 

Odwołanie alarmu

 

Sygnał akustyczny ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

 

Uwaga ! Uwaga ! Uwaga ! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) ………………………………………….

      dla ………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*     powrócić na poprzednie miejsce zgodnie z zaleceniami władz,

 

*     przewietrzyć pomieszczenie i      uzupełnić zapasy

 

Lp.

Rodzaj komunikatu

SPOSÓB OGŁOSZENIA KOMUNIKATU

SPOSÓB ODWOŁANIA KOMUNIKATU

 

SPOSÓB

ZACHOWANIA SIĘ

PO KOMUNIKACIE

akustyczny

sygnał         alarmowy

środki masowego przekazu

akustyczny

system      alarmowy

środki masowego przekazu

1.

 

 

 

 

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

 

Uwaga ! Uwaga !

Osoby znajdujące się na terenie ………… około godz. ……… min. ……… może nastąpić skażenie …………………… (podać rodzaj skażenia) w kierunku ………… (podać kierunek)

 

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

 

Uwaga ! Uwaga ! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu …………………………….. (podać rodzaj skażenia) dla …………………………….

 

*     przerwać pracę i starać się opuścić zagrożoną strefę, 

 

*     pracując w pomieszczeniach uszczelnić je,  przygotować się do wyłączenia gazu i dopływu prądu,

 

*      być w gotowości do opuszczenia stanowiska pracy i ukrycia się w najbliższym schronie

2.

 

 

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga ! Uwaga ! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu …………………………….. (podać rodzaj zakażenia) dla …………………………….

 

*     przy zagrożeniu zakażeniami postępować według poleceń wydanych w komunikacie organu państwowej inspekcji sanitarnej

3.

 

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców …………………………………….. (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga ! Uwaga ! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu …………………………….. (podać rodzaj klęski) dla …………………………….

 

*     przy klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska postępować według poleceń wydanych w komunikacie

Copyright © 2013. Obrona Cywilna w Gminie Lubomia