^Do góry
foto1 foto2 foto3

Wyszukaj

System alarmowy Obrony Cywilnej

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest organizacja systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia jej odpowiedniego zareagowania.

Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się: 

  • syreny alarmowe, 
  • radiowęzły radiofonii przewodowej 
  • zastępcze środki alarmowania (syreny ręczne, gongi, dzwony kościelne, pojazdy z urządzeniami nagłośniającymi itp.).

 

Copyright © 2013. Obrona Cywilna w Gminie Lubomia