^Do góry
foto1 foto2 foto3

Wyszukaj

Akty prawne regulujące funkcjonowanie Obrony Cywilnej w RP

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Konwencja genewska 12 sierpnia 1949 r. - dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych - protokół dodatkowy 8.06.1977 r. 

Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2012 r., poz.461).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony (Dz.U. Nr 91, poz. 421).

Copyright © 2013. Obrona Cywilna w Gminie Lubomia